Hace un par de semanas tuvimos el mini-taller de Haiku en 2º de Básico de Babelis. Los chicos de Kodama han creado estos haiku tan geniales sobre la estación que llega:

白い土
桜木の花
春の夜
しろいつち
さくらきのはな
はるのよる
Shiroi tsuchi
Sakuraki no hana
Haru no yoru
Tierra blanca,
flores de árbol de cerezo:
noche de primavera.

ビキさん

 

 

雨水だよ
今降りますね
窓かける
うすいだよ
いまふりますね
まどかける
Isui da yo
Ima furimasu ne
Mado kakeru
Mira, agua de lluvia.
Ahora va cayendo
pegada al cristal.

サラさん

 

 

濡れた土
花を咲きます
春の山
ぬれたつち
はなをさきます
はるのやま
Nureta tsuchi
Hana wo sakimasu
Haru no yama
Tierra mojada,
flores brotando:
montañas en primavera.

アルバさん

 

 

風車
早く回るよ
遊びたい
かざぐるま
はやくまわるよ
あそびたい
Kazaguruma
Hayaku mawaru yo
Asobitai
Molinillo de viento.
mira qué rápido gira.
¡Quiero ir a jugar!

ミゲルさん

 

 

春休み
散歩しながら
空を見る
はるやすみ
さんぽしながら
そらをみる
Haru yasumi
Sanpo shinagara
Sora wo miru
Descanso de primavera.
Mientras voy paseando
miro al cielo.

ダニエルさん